6‹bqć'uçâçbŚ±ș)ÿœȘÿĂ ?™š§șÇ«ąOĘjֿà ?–)äČè­zšè§Zž,šźïæÊŚŹ¶˜iąybíyžée Traditional Sweden - Christmas
  • Lucia
  • Lutfisk
  • Midsommar
 

 

***English Version Coming Soon***

JUL

I Sverige firar vi julafton den 24e december och har inte det stora firandet den 25e december som mÄnga andra kristna lÀnder i vÀrlden.

Julens ursprung:

Julen Àr kristendomens allra största tradition, den firas i de kristna lÀnderna över hela vÀrlden. DÄ firas Äminnelsen av Jesu Kristi födelse den 25e december. DÀrför Àr det intressant att fÄ veta att julen ursprungligen inte alls har med kristendomen att göra och att det bestÀmdes först kring Är 300 e kr av kejsare Konstatin att den 25e december skulle vara Jesus födelsedag. NÀr Jesus egentliga födelsedag infaller tvista de lÀrde om. NÄgra av de grekiska kyrkofÀderna trodde att den inföll den 20 maj, andra att den var den 20 april och nÄgra pÄstod att den inföll den 23 mars eller 9e april. MÄnga var buden men ingen nÀmnde den 25e december.

Nej, den 25e december var lÄngt före Jesus födelse en fest till Solgudens Àra och solens Äterkomst. Romarna hade mÄnga gudar, bland annat alla himlakropparna, och av dem var solen den viktigaste. NÀr kristendomen kom var det mÄnga av dÄtidens kristna som deltog i festerna och nÀr kyrkans högste mÀn sÄg att högtiden drog de kristna till sig sÄ bestÀmde de att Jesu födelsedag skulle förlÀggas till denna dag.

Tidigare hade de kristna, nÄgon gÄng under 200 talet, börjat fira Jesus födelse med en kyrkfest som kallades Epifania. Den inföll den 6e januari. Men under 300 talet bestÀmde alltsÄ kyrkans mÀn och kejsare Konstatin att födelsedagen istÀllet skulle vara pÄ den dÄtida vintersolstÄndsdagen, det vill sÀga den 25e december. Kejsare Konstatin utnÀmnde sedan sig sjÀlv till vÀrlden första pÄve.

Den 25e december har alltsÄ vÀldigt lite med kristendomen att göra och likasÄ Àr vÄra traditioner, seder och bruk runt denna dagen frÄn en tid lÄngt före kristendomens intÄg.

KĂ€lla: ”SĂ„ firades julen förr” av Bert Olls