• Lucia
  • Lutfisk
  • Midsommar
 

 

***English Version Coming Soon***

JUL

I Sverige firar vi julafton den 24e december och har inte det stora firandet den 25e december som många andra kristna länder i världen.

Julens ursprung:

Julen är kristendomens allra största tradition, den firas i de kristna länderna över hela världen. Då firas åminnelsen av Jesu Kristi födelse den 25e december. Därför är det intressant att få veta att julen ursprungligen inte alls har med kristendomen att göra och att det bestämdes först kring år 300 e kr av kejsare Konstatin att den 25e december skulle vara Jesus födelsedag. När Jesus egentliga födelsedag infaller tvista de lärde om. Några av de grekiska kyrkofäderna trodde att den inföll den 20 maj, andra att den var den 20 april och några påstod att den inföll den 23 mars eller 9e april. Många var buden men ingen nämnde den 25e december.

Nej, den 25e december var långt före Jesus födelse en fest till Solgudens ära och solens återkomst. Romarna hade många gudar, bland annat alla himlakropparna, och av dem var solen den viktigaste. När kristendomen kom var det många av dåtidens kristna som deltog i festerna och när kyrkans högste män såg att högtiden drog de kristna till sig så bestämde de att Jesu födelsedag skulle förläggas till denna dag.

Tidigare hade de kristna, någon gång under 200 talet, börjat fira Jesus födelse med en kyrkfest som kallades Epifania. Den inföll den 6e januari. Men under 300 talet bestämde alltså kyrkans män och kejsare Konstatin att födelsedagen istället skulle vara på den dåtida vintersolståndsdagen, det vill säga den 25e december. Kejsare Konstatin utnämnde sedan sig själv till världen första påve.

Den 25e december har alltså väldigt lite med kristendomen att göra och likaså är våra traditioner, seder och bruk runt denna dagen från en tid långt före kristendomens intåg.

Källa: ”Så firades julen förr” av Bert Olls